Portal TOL Technology On-Line
Technology On-Line


esta página em Português

- Portal TOL recommends : Organizations related to the Environmental Protection

Support Doctors Without Borders

Meta-Search TOL [e-Books, source-codes, websites, etc]:
tutorials, softwares, games, videos, projects, articles, categories, links (blogs, news, patents, books, images)*
Chrome Internet Explorer FireFox Printer e-Mail

Article: Informations about ספר תורה


Use License : GNU Free Documentation License

Advertisement(s)

ספר תורה

ספר תורה הפתוח ב פרשת פינחס. ה יד מצביעה על פסוקי [[חג הסוכות.]]ספר תורה הוא מגילת קלף שעליה כתובה ה תורה בשלמותה, מתחילת ספר בראשית ועד סוף ספר דברים. את ספרי התורה שומרים ב ארון קודש שב בית הכנסת. ספר תורה נחשב ל תשמיש הקדושה הקדוש ביותר ב יהדות, ונוהגים בו כבוד מיוחד והידור רב. ב שמחת תורה, בו מסיימים את קריאת התורה, נוהגים לרקוד עם ספרי התורה.

כתיבת ספר תורה

כתיבת ה אותיות האחרונות בספר התורה בקלף משורטט.

הקלף

את ספר התורה, כמו יתר כתבי הקודש כ מזוזות ו תפילין, כותבים על עורות בעלי חיים, ואם כתבם על חומר אחר כ נייר או בד הם פסולים. דין זה נלמד כ הלכה למשה מסיני. גם בקבוצת העורות, מותרים לעשיית הקלף רק עורות מבעלי חיים טהורים, הכשרים לאכילה. חיוב זה הוא רק במין בעל החיים, ואף חיה ממין הכשר לאכילה שהיא עצמה אסורה באכילה, כ נבלה או טרפה, מותר לכתוב על עורה ספר תורה. על עור של דגים אסור לכתוב ספר תורה, מפני שיש בהם זוהמאשבת, קח, א.כדי להכין את עור הבהמה לכתיבה, יש לעבדו. העיבוד נעשה על ידי נתינת העור בסיד או בחומר אחר (כ עפצים) השואב מן העור את כל הנוזלים המצויים בו, וכך העור יכול להתקיים שנים רבות ולא להירקב.העיבוד בסיד הוא הנהוג ברוב קהילות ישראל, ועיבוד ב עפצים נהוג בעיקר בקרב יהדות תימן.השינויים העיקריים בין שני סוגי העיבודים: בעיבוד בסיד: העור כמעט ולא נמלח, והסיד הנו כמעט החומר היחיד המשתתף בעיבוד. הקלף העובר עיבוד זה הוא לבן וקשה, והאותיות שנכתבות עליו ניזוקות במגע עם מים. בעיבוד בעפצים: המלח והקמח הנם חומרים חיוניים להצלחה בעיבוד, הקלף מקבל גוון חום ומרקמו יותר רך, והאותיות הנכתבות עליו ניזוקות פחות במגע עם מים.

קלף משוח
בדורות האחרונים נתעוררה השאלה האם מותר למשוח את הקלף בשכבת ציפוי המיוצרת מ סיד ומ קלף ש הותך. על ידי משיחה זו מתייפה הקלף, והכתיבה עליו קלה ומהירה יותר, אולם נחלקו ה אחרונים האם יש במשיחה זו חציצה בין הדיו לקלף. שו"ת פנים מאירות פסק שמצווה והידור לכתוב על קלף משוח, שכל הבא לייפות את הכתב אינו חוצץ. אמנם גם לשיטה זו יש להיזהר לא למשוח משיחה עבה מדי, העלולה ברבות בימים להתפורר ולבקע את האותיות שעל גבה. לעומתו פסק בספר "בני-יונה" שהמשיחה מהווה חציצה בין הדיו לקלף, ועל כן אם כשיקלפו את המשיחה הדיו יפול- הספר פסול, אך אם הדיו עובר דרך המשיחה ונספג בקלף- הספר כשר.למעשה, לכתחילה יש להחמיר ולא למשוח את הקלף, אמנם במקום שיש ספר משוח, מותר לקרוא בו ולברך עליויחווה דעת, ח"ו נה.

כתב הסת"ם

צורת אותיות כתב הסת"ם, לפי שיטת ה בית יוסףכתב סת"ם הוא כתב שבו משתמשים לכתיבת ספרי תורה, מגילות, מזוזות ו תפילין. כתב זה משמש את סופרי הסת"ם ונכתב באמצעות קנה או נוצה ב דיו-סת"ם על גבי קלף. לכתב הסת"ם צורה מרובעת אופיינית, והוא מעוטר בתגים מעל אותיות מסוימות. כתב זה איננו מפוסק או מנוקד. קיימים שני סוגי כתב עיקריים, כתב אשכנזי וכתב ספרדי. הלכה למשה מסיני היא שיש לכתוב את ה סת"ם בדיו. דיני דיו הסת"ם מרובים הם, אך שתי הדרישות העיקריות לדיו הסת"ם הן שחרוּת וקיום לאורך זמן. הדיו עשוי מ פיח להבת נר, שרף אילן, מי עפצים, גומא וממרכיבים נוספים.בלאי טבעי של הקלף או הדיו עשוי להפוך ספר תורה כשר לספר תורה פסול, עקב דהיית אותיות או מלים, או שחיקת הדיו מן הקלף. ספר תורה כזה דינו גניזה.

דיני הכתיבה

דיני העשייה והכתיבה של ספר התורה הם המורכבים והחמורים ביותר מבין תשמישי הקדושה ביהדות. כתיבת ספר התורה נעשית בידי אדם שהוכשר לכך במיוחד, הקרוי סופר סת"ם. ספר התורה עלול להיפסל בגלל בעיות שונות שהנפוצות שבהם הן טעות בכתיבה, מילה חסרה או מיותרת או מילה שכתובה באופן לא מדויק. בספר תורה פסול לדעת רוב הפוסקים אסור לקרוא בציבור, ויש לתקנו אם הדבר אפשרי. על פי ה רמב"ם ישנם עשרים דברים שפוסלים את ספר התורה, ואם אחד מהם קיים בו, הוא נחשב "כחומש מן החומשין שמלמדין בהן התינוקות ואין בו קדושת ספר תורה ואין קורין בו ברבים"הלכות תפילין מזוזה וספר תורה פרק י.אחד המנהגים הנפוצים כיום בכתיבת ספר תורה הוא ווי העמודים, ולפיו כמעט כל עמודה בספר מתחילה באות ו', למעט חמש עמודות המסומנות בראשי התיבות בי"ה שמ"ו.

מסורת ספר התורה

ספר תורה שנמצא באיטליה ונכתב במאה ה-12 או ה-13.]]בנוסח ספר התורה, במילים ובאותיות, ישנה מסורת מדויקת, העוברת מדור לדור בעם ישראל. אף בגלות הארוכה שעבר עם ישראל, בה פוזר בארצות שונות ורחוקות, נוסח ספרי התורה בקהילות היהודיות כקהילות אשכנז, ארצות האסלאם ו תימן נשאר אחיד (למעט שינויים בודדים, כדלקמן), זאת למרות העתקות רבות במשך אלפי שנים ספר מספר. אף במסורת הטעמים וה נקודות כמעט ולא נפלו שינויים. לשימור זה תרמה רבות ההלכה המייחסת חשיבות עצומה לדיוק נוסח ספר התורה, הקובעת כי ספר תורה שחסרה בו אפילו אות אחת, או נוספה בו אות אחת, ואפילו אות זו אינה משנה את משמעות המילה- ספר התורה פסול. וכן נפסקה הלכה, שאסור להשהות ספר תורה עם טעות יותר משלושים יום, אלא יתוקן או יגנז.

שינויים במסורות

למרות הדיוק הכמעט מוחלט ב כתיבת ספרי התורה של הקהילות השונות, בעקבות ה גלות נפלו שינויים מעטים בין המסורות השונות בנוסח התורה.
* בראשית, ט, כט: בספרים האשכנזיים והספרדים כתוב "וַיִּהְיוּ כָּל יְמֵי נֹחַ" ואילו בספרים התימניים כתוב "וַיְהִי כָּל יְמֵי נֹחַ".
* ויקרא, ז, כח: לפי המסורת הרווחת בפסוק כ"ח מתחילה פרשה פתוחה, ולמסורת התימנים ומסורות אחרות, הפרשה מתחילה לפני כן, בפסוק כ"ב.
* דברים, כג, ב: בספרים הספרדיים, לפי מסורת תימן, בחלק מהספרים האשכנזיים, ברוב ה חסידויות וכן למנהג חב"ד כתוב "דַּכָּא" ב אם הקריאה ' א'. ובחלק מהספרים האשכנזיים ולשיטת ה ליטאים כתוב "לֹא יָבֹא פְצוּעַ דַּכָּה" ב אם הקריאה ' ה'. ב ספר התורה העתיק ביותר שנתגלה בשנת תשע"ג ( 2013) נמצאה המילה "דַּכָּא" ב' א'.

צורת ספר התורה

ספר תורה כמנהג הספרדים, בתוך תיק מהודר ספר תורה כמנהג האשכנזים, גלול על עצי חיים, מ בית הכנסת גלוקנגאסה ב[[קלן.]]לגבי צורתם ומראיהם של ספרי התורה ישנם שני סגנונות עיקריים:
* ספר תורה מוכנס לתוך תיבה עגולה מעוטרת ("תיק"), אשר נפתחת כדלת ומגילת הקלף מועברת מחלק אחד לחלק השני לצורך קריאתה. התיבה, מורכבת לרוב מעץ, אך מעוטרת בשלל עיטורים, החל מבדים וכלה ב מתכות יקרות כ כסף ו זהב. סגנון זה מצוי ברוב קהילות יהדות המזרח, כלומר בכל הקהילות המצויות ב מזרח התיכון ומזרחה משם ובפרט ב מצרים, ב ארץ ישראל (למעט אצל ה אשכנזים), ב סוריה, ב עיראק, ב תימן, ב איראן, ב בוכרה, ב אפגניסטן וב הודו. הוא מצוי גם בחלק המזרחי של צפון אפריקה כלומר לוב, תוניסיה ואף חלק מ אלג\'יריה. ב אירופה סגנון זה נדיר יותר והוא מצוי באופן חלקי באזור טורקיה וה בלקן, בעיקר אצל היהודים ה רומניוטים, וכן אצל יהדות גאורגיה אלא שבחלק מהקהילות גאורגיה (כגון: קהילות קולאשי, כותאיסי, אוני ועוד) ישנם עמודי עץ חיים היוצאים מתחתית התיבה.
* ספר התורה גלול על מוטות עץ המכונים "עצי חיים" ונעטף בבד קטיפה מעוטר ("מעיל"). סגנון זה מצוי בעיקר באירופה, הן אצל יהדות אשכנז והן אצל יהדות איטליה וכן בקרב רוב הקהילות הספרדיות של אירופה, כולל טורקיה, הבלקן והקהילות הספרדיות של מערב אירופה (כגון אמסטרדם, לונדון ועוד). כמו כן מצויים ספרים אלו בחלקה המערבי של צפון אפריקה, ב מרוקו ובחלק מ אלג\'יריה.את ספרי תורה בתוך תיק (הסגנון הראשון שהוזכר) נהוג לכנות "ספרי תורה ספרדיים" בעוד הספרים העטופים ב'מעיל' (הסגנון השני) מכונים "ספרי תורה אשכנזיים". כינויים אלו הם כוללניים ואינם מדויקים, כאמור לעיל, שכן למרות שאצל האשכנזים הסגנון השני הוא אכן בלעדי, הוא אינו ייחודי רק ליהודי אשכנז ומשמש גם קהילות ספרדיות במקומות שונים.

עיטור ספרי התורה

לספרי התורה נלווים קישוטים וכלים שונים כגון: "כתר", "רימונים", "מגן" ו" אצבע" המורה לקריאה בתורה. את תיקי הספרדים הספרדים נהוג לצפות בכסף וזהב, ולעטרו במטפחות מבד משובח.

קדושת ספר התורה

בספר תורה כשר יש לנהוג בקדושה יתירה וכבוד גדול משאר תשמישי הקדושה, לדוגמה: כל הרואה ספר תורה בשעה שמוליכים אותו, חייב לקום לכבוד הספרקידושין ל"ג, מנהג נפוץ הוא בעת הולכת ספר תורה ממקום למקום, ש מניין אנשים מלווים את הספר.

ספר תורה שנפל

ה משנה ב מסכת אבות כותבת: . מכאן עולה שהציבור חייב בכבודו של ספר תורה, וספר תורה שנפל מעיד על חיסרון בבני המקום, ומחייב תענית, מתן צדקה, והגברת לימוד תורה.על האדם המפיל את ספר התורה ל צום יום אחד, כדי לכפר על בזיון התורה שנתגלגל על ידו. דין זה אינו מופיע ב תלמוד או ב ראשונים, אך כך נהגו בכל ישראל, וכך פסקו האחרוניםמגן אברהם או"ח מד, ה'. אף הקהל שהיה נוכח בעת נפילת הספר נוהג לערוך סדר תשובה, משום שלכל אחד מהמשתתפים הייתה איזו שהיא אחריות לכבוד הספר, וייתכן שאם היה שם לב יותר למתרחש, היה יכול מנוע את הנפילהאמרי אש, או"ח ו. בדין זה ישנם מנהגים שונים: יש שחייבו את כל הקהל בצוםאמרי אש, או"ח ו, ויש שחייבו בצום אף את חברי בית הכנסת שלא היו נוכחים בעת הנפילה, שנפילת ספר תורה היא סימן רע לכל הקהל, שלא שומר מספיק על ספר התורהדברי חיים, ח"א יו"ד נט.

קריאה בספר התורה

ספרי תורה מוצבים ב ארון הקודש ב בתי הכנסת, ומשמשים לקריאה בתורה בזמן ה תפילות. בקריאת התורה בציבור בעל קורא קורא את הפרשה בקול רם וב טעמים, ומספר אנשים (המשתנה בין ימי הקריאה השונים) מהציבור "עולים לתורה" בזה אחר זה. העולה ניגש אל ספר התורה, מברך את ברכות התורה, וקורא בלחש מילה במילה אחרי בעל הקורא את הקריאה.מעיקר הדין העולים לתורה הם גם קוראים בתורה, וכך נוהגים עד היום יהודי תימן, מאוחר יותר בגלל חוסר בקיאותם של רוב המתפללים, השתרש המנהג שה"בעל קורא" קורא בקול והעולה קורא עמו בלחש.מקור דין הקריאה בתורה בציבור הוא תקנת חז"ל קדומה, המיוחסת עד ימי משה רבנו.קריאת התורה נעשית ב תפילת שחרית של שבת ושל ימים טובים, וכן ב מנחה של שבת, ומדי יום שני וחמישי בתפילת שחרית. בנוסף נערכת קריאה בתורה במועדים מיוחדים כ ראש חודש. לאחר הקריאה בתורה או לפניה (בהתאם למנהג המקום) נוהגים להגביה את התורה להראות את תוכן ה פרשה לכל הקהל, תוך כדי האמירה: "זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל".הקריאה בתורה מתבצעת בניגון מיוחד, המשתנה בין עדות וקהילות ישראל, המסומן באמצעות טעמי המקרא, המשמשים גם לציון הפיסוק וצורת ההגייה הנכונה. מכיוון שיש איסור להוסיף לספר התורה תווים מיותרים, הקורא בתורה חייב לזכור את ה ניקוד, טעמי המקרא וה הטעמה הנכונים לכל מילה.הקריאה החשובה בתורה נעשית במהלך שבתות השנה, כאשר בכל שבת לאחר תפילת שחרית של שבת קוראים בציבור את פרשת השבוע. בקריאה זו שבעה אנשים עולים לתורה. קריאת הפרשות מסודרת כך שבשנה שלמה תיקרֵא כל התורה בציבור. קריאת הפרשה האחרונה, פרשת וזאת הברכה, נעשית ביום שמחת תורה, בו שמחים וחוגגים את סיומה של התורה, ועוד באותו היום מתחילים לקרוא את התורה מחדש, ב פרשת בראשית, להתחלת סבב קריאות חדש.

מצוות כתיבת ספר תורה

כתיבת ספר תורהישנה מצווה על כל אדם מישראל לכתוב ספר תורה, שנאמר , ואפילו הורישו לאדם אבותיו ספר תורה, מצווה עליו לכתוב בעצמו ספר אחר. מי שלא יודע לכתוב ספר תורה, או עסוק וטרוד מכדי לעשות זאת, יכול לקיים המצווה בשכירת סופר, או בקניית ספר תורה כתוב. בתום כתיבתו של ספר תורה נהוג להכניסו לבית הכנסת בחגיגה גדולה, בטקס הקרוי הכנסת ספר תורה.בטעם המצווה נתנו שני הסברים: בכתיבת התורה על הקלף בדיו יש המשכה של מסורת ישראל, מאז מעמד הר סיני, של מסירת התורה מדור לדור. טעם נוסף הוא כדי שיהיו ספרי התורה מצויים בידי כל אדם מישראל, ויכול כל הרוצה ללמדם וללומדם.בגלל מחיריהם הגבוהים של ספרי התורה (כיום- למעלה ממאה אלף ש"ח) קשה מאוד לכל אדם לקיים את המצווה, ולהחזיק ברשותו ספר תורה. וכתבו הפוסקים, שהמצווה מוטלת רק אדם שידו משגת, ואילו האחרים פטורים מהמצווה. וכתב הרב פיינשטיין, שאין להוציא על מצווה זו יותר מעשירית נכסיו של האדם, והעושה כן אין רוח חכמים נוחה הימנו, שכך לא ישאר בידו די כסף למצוות אחרות.המלך חייב בכתיבת שני ספרי תורה: אחד שיהיה מונח על לבו ויהיה קורא בו ושני שיהיה מונח בבית גנזיו. נשים, לדעת רוב הפוסקים, פטורות ממצוה זו.

המצווה כיום

דיני המצווה כיום תלויים במחלוקת במשמעות המצווה. לפי הרמב"ם, עיקר המצווה היא כתיבת התורה על כתב כשר ובדיו, ולכן גם כיום שספרי קודש מודפסים נפוצים ביותר ובהם עיקר הלימוד, מצוות הכתיבה על הקלף נשארה במקומה. אולם לדעת הרא"ש עיקר מגמת המצווה לכתוב ספר תורה היא לימוד התורה, ולכן כיום המצווה המוטלת על האדם היא קניית ספרי קודש מודפסים כ תנ"ך, משנה ו תלמוד. רוב מהמפרשים ביארו שהרא"ש רק הרחיב את גדר המצווה, אולם גם לשיטתו כתיבת ספר התורה על גבי קלף ובדיו נשארה מצווה בעינה. מיעוטם סוברים שלפי הרא"ש אין כלל מצווה בכתיבת ספר תורה, וכל החיוב עבר לרכישת ספרים בהם האדם יקיים מצוות תלמוד תורה.כיום, לאחר המצאת ה דפוס, אין למדים תורה מתוך ספר התורה הכתוב על קלף, וממילא אין צורך בספר התורה בביתו של האדם, על כן נהגו שכאשר אדם כותב או קונה ספר תורה, הוא נותנו בפיקדון ל בית הכנסת, לתועלת קריאת התורה בציבור.

הכנסת ספר תורה

הכנסתו של ספר תורה חדש לבית הכנסת נעשית בטקס חגיגי, שתחילתו בכתיבה חגיגית של האותיות האחרונות בביתו של תורם הספר, והמשכו בתהלוכה מלווה בשירה ובריקודים מביתו של התורם אל בית הכנסת. את ספר התורה החדש מעטרים בעיטורים, ובהולכתו לבית הכנסת פורשים מעליו חופה. האירוע מלווה בשירים וריקודים רבים. בתום התהלוכה, ובהתקרב ספרי התורה לבית הכנסת, יוצאים מספר חוגגים מבית הכנסת ורוקדים עם ספרי תורה הישנים שבבית הכנסת מול הספר תורה החדש המוכנס לבית הכנסת, בשירת הפסוק מתהלים (כ"ד,ז) "שאו שערים ראשיכם והינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד". בהיכנס ספר התורה לבית הכנסת, רוקדים עמו עוד שעה ארוכה בבית הכנסת עצמו, ולאחר מכן מכניסים אותו ל ארון הקודש.לאחר הכנסת הספר לארון הקודש, נהוג להוציאו תוך אמירת פסוקי "אתה הראית לדעת" (כמו ב שמחת תורה) ולקרוא בו בלא ברכה ב פרשת וזאת הברכה מ"מעונה אלקי קדם" עד סוף הפרשה. לאחר מכן מכניסים אותו חזרה לארון הקודש. תורם ספר התורה מברך ברכת שהחיינו בפעם הראשונה שהוא קורא בו.לאחר גמר הכנסת ספר התורה, נערכת סעודת מצווה לרגל הכנסת ספר התורה להיכל.קובץ:Torah shield1788.jpg|מגן לספר תורה משנת 1788, עשוי כסףקובץ:Moshe_Haim_Luzzato's_Torah_Book_Ramhal.JPG|ספר התורה שכתב ה רמח"ל באמצע המאה הי"ח, בעזרת דיו מקליפות רימונים על עור צבאים. מלים ומשפטים שלמים הפכו בלתי קריאים בספר ולכן הוא פסול, אך בשל ערכו ההיסטורי הוחלט לא לגונזו אלא להשאירו ב בית כנסת הרמח"ל ב עכו.קובץ:Sefertorah.jpg|ספר תורה מוורשה ב קבר דוד המלך ב הר ציון

ספר התורה העתיק ביותר

ספר התורה העתיק ביותר הידוע עד כה נמצא בספריית אוניברסיטת בולוניה, והוא כבן 850 שנה. בעקבות טעות ב קטלוג תוארך הספר ל מאה ה-17, ורק בשנת 2013 נתגלה כי הוא עתיק בהרבה וכי הוא נכתב ב מאה ה-12. קיימים כתבי יד עתיקים יותר של התורה בצורת מצחף ( קודקס), אך זוהי מגילת ספר התורה העתיקה ביותר. כתב היד השלם העתיק ביותר של התנ"ך הוא כתב יד לנינגרד. עתיק ממנו כתב היד המכונה כתר ארם צובא, אך מן התורה לא נשתמרו בו אלא פרקים בודדים בסוף ספר דברים.

ראו גם


* קריאה בתורה
* הגבהה
* גלילה

קישורים חיצוניים


*
* אליעזר מלמד,
מצוות כתיבת ספר תורה, באתר "ישיבה"
*
הסכם השאלת ספר תורה באתר בית הדין "משפט והלכה בישראל"
*
כתיבת אותיות אחרונות ותהלוכה הכנסת ספר התורה לבית הכנסת באתר אחדות ישראל "בבית של כותב הספר" (וידאו)

הערות שוליים


קטגוריה: תרי"ג מצוות
קטגוריה: מצוות הנוהגות בזמן הזה
קטגוריה: תשמישי קדושה
קטגוריה: קריאת התורה
קטגוריה: סת"ם

  Text without tables, images or media files
 ¬ language: he
 ¬ database utilized: 2014/01

  Print "ספר תורה"
   Generate PDF file

Help to keep the Wikipedia, donations start with only $ 5 . . .

All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc.  

Edit this article / automated translation
Articles starting with the char * :
[PT] [EO] [ES] [FR] [IT] [DE] [NL] [PL] [SV] [JA] [ZH] [RU] [NO] [FI] [DA] [CA] [UK] [CS] [HU] [RO]
[KO] [TR] [VI] [ID] [AR] [FA] [SR] [LT] [SK] [HE] [MS] [BG] [SL] [EU] [HR] [HI] [ET] [LA] [VO] [EN] <

Related Websites with ספר תורה *

 Keywords/tags :   ספר   תורה  
Your address in the Internet - IP:

© Portal T.O.L. Technology On-Line powered by TOL framework

[ Tutorial On-Line completed 15 years and changed the name to Technology On-Line ]
Portal-TOL.net Technology On-Line Portal.TOL.pro.br