Portal TOL Technology On-Line
Technology On-Line


esta página em Português

- Portal TOL recommends : Organizations destined to Solidarity, Charity, Donations

Support Doctors Without Borders

Meta-Search TOL [e-Books, source-codes, websites, etc]:
tutorials, softwares, games, videos, projects, articles, categories, links (blogs, news, patents, books, images)*
Chrome Internet Explorer FireFox Printer e-Mail

Article: Informations about שרה שנירר


Use License : GNU Free Documentation License

Advertisement(s)

שרה שנירר

שרה שנירר שרה שנירר מצבת קברה ב קרקוב, שהוקמה מחדש בשנת תשס"ג.

שרה שֶׁנִירֶר (בכתיב יידי: שענירער; תמוז תרמ"ג, 1883, קרקוב, גליציהכ"ו באדר א\' תרצ"ה, 1935, קרקוב, פולין) הייתה סופרת יידיש אורתודוקסית, מחזאית, מחנכת, מורה ופעילת חינוך דתית. מפורסמת בעיקר כמייסדת רשת בית יעקב ל חינוך חרדי לבנות.רקע

שרה שנירר נולדה במשפחה אדוקה של חסידי בעלז ולמדה בבית ספר פולני. היא החלה לעבוד בגיל צעיר כתופרת כדי לעזור בכלכלת המשפחה, אך השלימה במקביל לעבודתה את לימודיה בחינוך וביהדות. מלחמת העולם הראשונה פגעה במשפחתה, והיא נמלטה כ פליטה ל ווינה. בווינה הקדישה עצמה לשליחותה החינוכית-ספרותית, בניסיון להלחם ב השכלה וב חילוניות של הצעירות היהודיות, ולהחזירן אל המסורת הדתית.

רשת "בית יעקב"

בשובה ל קרקוב, בשנת 1918, ייסדה בית ספר דתי עצמאי לבנות. בית הספר שלה הצליח והתרחב, ואף הפך לרשת חינוכית דתית לבנות, בחסותה של תנועת " אגודת ישראל". הרשת כונתה " בית יעקב", והיא קיימת עד היום כמעט בכל קהילות ישראל המנהלות אורח חיים אורתודוקסי- חרדי.הרקע להקמת רשת החינוך הוא פסק הלכה ב מאה ה-‏20 של " החפץ חיים", הרב ישראל מאיר הכהן, שסבר כי קביעת ה תלמוד בנושא לימוד תורה לנשים התייחסה לנסיבות מסוימות שאינן חלות עוד. הן הניחו קיומה של אווירה שבה "מסורות ומנהגים עתיקי־יומין היו מושרשים", ובנות למדו על היהדות לא באמצעות לימוד פורמלי אלא פשוט מהתבוננות בנעשה בבית. בימינו השתנו שני דברים, טען החפץ חיים: ראשית, המשפחה היהודית הייתה בתהליך של פירוק - היו משפחות שהתרחקו מהדת, אחרות הופרדו בשל גלי ההגירה ממזרח אירופה; שנית, בנות למדו לימודים כלליים וצריך לאזן אותם בחינוך יהודי כדי שלא ינטשו לגמרי את היהדות. באווירה חדשה זו, חלה חובה דתית להעניק לבנות חינוך יהודי. מכאן ש"אם הדבר לא ייעשה", כתב החפץ חיים, "הן עלולות לסור לגמרי מדרך ה' ולעבור על אושיות הדת".

פעילות ספרותית

שנירר נחשבת לחלוצת הכתיבה הספרותית החדשה לבנות דתיות. בשבילן כתבה סיפורים, מחזות חינוכיים ופרקי מוסר, שנדפסו בעיתונות הילדים הדתית בפולין ביידיש. יצירותיה זכו לתפוצה רבה בשעתן ואחדות מהן תורגמו לעברית.שרה שנירר פרסמה כעשרים כרכים ביידיש, סיפורת, ספרי ילדים, מחזות, מאמרי חינוך והדרכה דתית. וכן פרסמה אוטוביוגרפיה על חייה ומפעלה. לאחר מותה נכתבו עליה כמה ביוגרפיות, וכל כתביה הוצאו בכמה מהדורות ביוזמת תנועת "אגודת ישראל".

מספריה של שרה שנירר בעברית


* ספר המחזות, הוצאת נצח, תל אביב, 1954.
* מה תפקידה של בת ישראל?, קול קורא להורים יהודים לחונן את בנותיהם בבית ספר בית יעקב, ירושלים, 1934.
* חנה ושבעת בניה, מחזה, נצח, תל אביב, 1944.
* אם בישראל, כל כתביה של שרה שנירר, לזכרה, בני ברק, 1960.

ספרים שנכתבו עליה


* הרב יואל שוורץ, מהפכת חינוך הבנות בדורנו - תולדותיה ופועלה של מרת שרה שנירר, ירושלים: ספרית ליבוביץ-קעסט, תשנ"ח
* אסתר אטינגר, פלא לילה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2005, 311 עמודים
* פרל בניש, שאוני בלבכן, הוצאת פלדהיים, תשס"ו (תרגום מהמקור האנגלי: .Carry Me in Your Heart" N.Y. 2003").
* "גם אם צוחקים", סיפור חייה לנערות בספר כה עשו אמותינו.

קישורים חיצוניים


* אורי פז,
מהפכה רוחנית של אישה אחת, אתר פאזל
* ריקי רט,
עטרה בת 13, ראיון עם הסופרת אסתר אטינגר על דמותה של שרה שנירר
* דבורה וייסמן,
קטגוריה: יהודים פולנים
קטגוריה: יהודים גליציאנים
קטגוריה: אנשי חינוך יהודים
קטגוריה: אנשי חינוך פולנים
קטגוריה: מחזאי יידיש
קטגוריה: סופרי יידיש
קטגוריה: סופרים חרדים
קטגוריה: האישה ביהדות
קטגוריה: חסידי בעלז
קטגוריה: בית יעקב

  Text without tables, images or media files
 ¬ language: he
 ¬ database utilized: 2014/01

  Print "שרה שנירר"
   Generate PDF file

Help to keep the Wikipedia, donations start with only $ 5 . . .

All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc.  

Edit this article / automated translation
Articles starting with the char * :
[PT] [EO] [ES] [FR] [IT] [DE] [NL] [PL] [SV] [JA] [ZH] [RU] [NO] [FI] [DA] [CA] [UK] [CS] [HU] [RO]
[KO] [TR] [VI] [ID] [AR] [FA] [SR] [LT] [SK] [HE] [MS] [BG] [SL] [EU] [HR] [HI] [ET] [LA] [VO] [EN] <

Related Websites with שרה שנירר *

 Keywords/tags :   שנירר   שרה  
Your address in the Internet - IP:

© Portal T.O.L. Technology On-Line powered by TOL framework

[ Tutorial On-Line completed 15 years and changed the name to Technology On-Line ]
Portal-TOL.net Technology On-Line Portal.TOL.pro.br