Portal TOL Technology On-Line
Technology On-Line


Welcome from
United States


- Portal TOL recommends : Organizations related to the Environmental Protection

Support Doctors Without Borders

Meta-Search TOL [e-Books, source-codes, websites, etc]:
tutorials, softwares, games, videos, projects, articles, categories, links (blogs, news, patents, books, images)*
Chrome Internet Explorer FireFox Printer e-Mail

Article: Informations about Barnehage


Use License : GNU Free Documentation License

Advertisement(s)

Barnehage

Utmarkveien barnehage pĂ„ BĂžler i [[Oslo.]] 17. mai-feiring.]]Barnehage eller barnehave (av tysk Kindergarten) er en institusjon for barn som er under skolepliktig alder. De fĂžrste barnehager ble grunnlagt av den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782–1852). EtterhĂ„nden er barnehager blitt meget alminnelige i Norge. Fra 1970-tallet har det foregĂ„tt utbygging av barnehager over hele landet.

Lovregulert

I Norge blir alle barnehager drevet etter lov om barnehager og rammeplan for barnehager. Alle barnehager skal i utgangspunktet ha en daglig leder med barnefaglig eller pedagogisk utdanning, men det kan sÞkes om dispensasjon fra dette kravet. Pedagogiske ledere mÄ ha fÞrskolelÊrerutdanning.Etter barnehagelovens formÄlsparagraf skal barnehagen blant annet bidra til Ä gi barn en oppdragelse i trÄd med kristne grunnverdier. Private barnehager kan imidlertid i vedtektene bestemme at denne delen av formÄlsparagrafen ikke skal gjelde. Det er vedtatt en ny formÄlsparagraf som ikke henviser til spesifikke religioner, denne er imidlertid ikke trÄdt i kraft enda.

Opptak til barnehage i Norge

Opptak til barnehagene er i fÞrste omgang basert pÄ det geografiske omrÄdet som barnehagen ligger i. Opptaket kan ogsÄ vÊre avgrenset til for eksempel et borettslag eller en bestemt aldersgruppe. Opptakskriteriene defineres av eieren av barnehagen. Kommunen har ansvaret for Ä tilrettelegge for barn med funksjonshemminger. Hvis man har fÄtt avslag pÄ sÞknad om barnehageplass, finnes ingen garanti for at man fÄr plass ved senere opptak derom man sÞker igjen. Det opereres ikke med nummererte ventelister, men gjÞres ny vurdering av alle sÞkere pÄ listen for hver ny ledig plass.Stortingets barnehageforlik i 2003 fÞrte til at foreldrebetalingen ble redusert, sammen med en voldsom utbygging. PÄ bare ett Är, fra 2006 til 2007, fikk 20 700 flere barn heltidsplass. Økt anvendelse av heltidsplass skjedde pÄ samtlige alderstrinn. I 2007 var 74 prosent av nye barn i barnehage under tre Är. I 2007 fantes det 6 600 barnehager i Norge.I Norge gikk ved Ärsskiftet 2012/13 ca. 290 000 barn i barnehage. Andelen 1-5-Äringer i barnehage Þkte fra ca. 84 % ved utgangen av 2007 til over 90 % i 2012.www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Foreldre-betaler-mindre-enn-forutsatt-for-barnehage-7419571.html#.UsEWxFJGijc KontantstÞtten, som for 2014 er satt til kr 6000 pr. mÄned, utgjÞr en vesentlig mindre offentlig utgift. Til gjengjeld gjÞr den offentlige stÞtten til barnehager at flere foreldre kan ta seg betalt arbeid og dermed betale mer skatt. www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Foreldre-betaler-mindre-enn-forutsatt-for-barnehage-7419571.html#.UsEWxFJGijc

Steinerbarnehager

I Norge finnes det i 2008 over 60 Steinerbarnehager. Barnehagene bygger pÄ en aldersspesifikk pedagogikk utviklet av Rudolf Steiner og en antroposofisk livsanskuelse. I den fÞrste 7-Ärsperioden i barnets liv gjelder det Ä utvikle det fysiske grunnlaget optimalt, basert pÄ antroposofisk tankegods, som skal hjelpe den videre utviklingen av barnets vilje, fÞlelse- og -tankevirksomhet.

Se ogsÄ


* Barneasyl
* Barnehagedagen
* KontantstĂžtte

ReferanserEksterne lenker


* Utdanning.no sin
yrkesbeskrivelse av barne- og ungdomsarbeider
* Utdanning.no sin
yrkesbeskrivelse av barnehageassistent
*
Steinerbarnehagene
* Fou.no sin
side om barnehager
Kategori: Utdanning
Kategori: Barn

  Text without tables, images or media files
 ¬ language: no
 ¬ database utilized: 2014/01

  Print "Barnehage"
   Generate PDF file

Help to keep the Wikipedia, donations start with only $ 5 . . .

All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc.  

Edit this article / automated translation
Articles starting with the char B :
[PT] [EO] [ES] [FR] [IT] [DE] [NL] [PL] [SV] [JA] [ZH] [RU] [NO] [FI] [DA] [CA] [UK] [CS] [HU] [RO]
[KO] [TR] [VI] [ID] [AR] [FA] [SR] [LT] [SK] [HE] [MS] [BG] [SL] [EU] [HR] [HI] [ET] [LA] [VO] [EN] <

Related Websites with barnehage *

 Keywords/tags :   barnehage  
Your address in the Internet - IP:

© Portal T.O.L. Technology On-Line powered by TOL framework

[ Tutorial On-Line completed 15 years and changed the name to Technology On-Line ]
Portal-TOL.net Technology On-Line Portal.TOL.pro.br