Portal TOL Technology On-Line
Technology On-Line


Welcome from
United States


- Portal TOL recommends : Organizations related to the Environmental Protection

Support Doctors Without Borders

Meta-Search TOL [e-Books, source-codes, websites, etc]:
tutorials, softwares, games, videos, projects, articles, categories, links (blogs, news, patents, books, images)*
Chrome Internet Explorer FireFox Printer e-Mail

Article: Informations about Wiesław Lewicki


Use License : GNU Free Documentation License

Advertisement(s)

Wiesław Lewicki

Wiesław Lewicki 2010Wiesław Lewicki (ur. 2 stycznia 1957 w Gliwicach) – niemiecki działacz polonijny, przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej w latach 2009-2013. Prowadzi istotną dla Polonii niemieckiej działalność medialną, jest też pomysłodawcą nagrody "Polonicus" dla zasłużonych na rzecz Polonii.

Życiorys

Ukończył studia na Politechnice Śląskiej, uzyskując dyplom inżyniera ochrony środowiska, po czym pracował m.in. w biurach projektowych, laboratoriach oraz instytucjach naukowych. W 1985 roku wraz z rodziną wyemigrował z Polski do Niemiec. Studiował podyplomowo zarządzanie przedsiębiorstwem w Kolonii, następnie doradztwo ds. ochrony środowiska we Frankfurcie nad Menem oraz marketing europejski w Akwizgranie. Przez 10 lat pracował dla międzynarodowego koncernu, pogłębiając doświadczenie w kierowaniu międzynarodowymi projektami i inwestycjami. W 2000 założył własną firmę doradczą "System Management" w Akwizgranie, którą prowadzi do dziś.

Działalność na rzecz Polonii

Od 2000 angażuje się w działalność na rzecz kulturalnego ożywienia i politycznego wzmocnienia Polonii. W 2004 założył pismo "Polregio" (ukazuje się w nakładzie 5 tys. egzemplarzy) a następnie klub i stowarzyszenie o tej samej nazwie w Akwizgranie. W grudniu 2007 stowarzyszenie "Polregio" weszło w struktury organizacji dachowej - Kongresu Polonii Niemieckiej, a w 2008 Lewicki został jego wiceprezesem. W styczniu 2009 objął obowiązki prezesa Kongresu, zaś w styczniu 2010 – przewodniczącego Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Z tytułu pełnionych funkcji bierze udział w pracach Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.Działalność kulturalna Wiesława Lewickiego obejmuje organizację imprez kulturalnych w regionie Moza-Ren, aktywność redaktorską na portalach internetowych Polonii niemieckiej oraz publikację czasopism polonijnych. Odnośnie tych pierwszych, szczególną popularnością cieszyła się w latach 2008–2010 impreza cykliczna "Polregionale" dla uczcenia Dnia Polonii, odbywająca się w Akwizgranie. Jest redaktorem niemieckich serwisów polonijnych (m.in. www.polregio.eu, www.kongres.de, www.konwent.de). Sam pisze również felietony i komentarze dotyczące bieżących wydarzeń w Polsce i w Europie. W 2009 z jego inicjatywy po raz pierwszy przyznano nagrodę "Polonicus" dla zasłużonych na rzecz Polonii.

Bibliografia


*
*

Linki zewnętrzne


*
Konwent Organizacji Polskich w Niemczech
*
Kongres Polonii Niemieckiej
*
Polregio.eu
Kategoria: Absolwenci Politechniki Śląskiej
Kategoria: Polscy działacze w Niemczech
Kategoria: Urodzeni w 1957

  Text without tables, images or media files
 ¬ language: pl
 ¬ database utilized: 2014/01

  Print "Wiesław Lewicki"
   Generate PDF file

Help to keep the Wikipedia, donations start with only $ 5 . . .

All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc.  

Edit this article / automated translation
Articles starting with the char W :
[PT] [EO] [ES] [FR] [IT] [DE] [NL] [PL] [SV] [JA] [ZH] [RU] [NO] [FI] [DA] [CA] [UK] [CS] [HU] [RO]
[KO] [TR] [VI] [ID] [AR] [FA] [SR] [LT] [SK] [HE] [MS] [BG] [SL] [EU] [HR] [HI] [ET] [LA] [VO] [EN] <

Related Websites with Wiesław Lewicki *

 Keywords/tags :   Lewicki   Wiesław  
Your address in the Internet - IP:

© Portal T.O.L. Technology On-Line powered by TOL framework

[ Tutorial On-Line completed 15 years and changed the name to Technology On-Line ]
Portal-TOL.net Technology On-Line Portal.TOL.pro.br